Technická podpora

jak objednávat šachtová dna

Správné a přesné objednání je základním předpokladem pro bezproblémovou a rychlou dodávku šachtových den na vaši stavbu. Dodatečné upřesňování a další nedorozumění zbytečně zatěžují pracovníky na obou stranách a prodlužují dobu mezi přijetím objednávky a zadáním do výroby. Zde jsou uvedeny základní a nezbytné informace, které je zapotřebí zadat do zakázkového listu.

Výška kynety a její provedení

Výška kynety se udává v poměru vůči DN odtoku. U šachty o DN odtoku 300 mm a výšce kynety 150 mm je tedy kyneta ½. Provedení kynety je určeno v závislosti na projektu. Žlab i nástupnici lze dělat v čistě betonovém provedení jako je PERFECT nebo Optima. Dále pak lze nástupnici nebo žlab obkládat čedičem, kameninou, nebo dle různých městských standardů.

výška kynetyk

DN odtoku a přítoků

Světlost potrubí odtoku a jednotlivých přítoků

odtok a přítok

Náklon žlabu

Převýšení mezi přítokem a odtokem. Lze uvádět v milimetrech (h) nebo ve stupních (promilích) spádu v kynetě.

náklon žlabu

Naklonění vložek

Naklonění vložek u přítoků a odtoků. Udává se ve stupních respektive promilích. V případě, že náklonu není zapotřebí, uveďte 0°.

naklonění vložek

Úhly přítoků

Každý přítok samostatně je definován úhlem od výtoku ve směru hodinových ručiček.

úhly přítoků

Úhly stupadel

Úhel stupadel je stanoven samostatně od výtoku ve směru hodinových ručiček. Úhel stupadel určuje natočení excentrického kónusu případně zákrytové desky na vrcholu šachty.

úhly stupadel

Vložky a vstupy

Osazení vložek,vstupů bez těsnění nebo integrovaného těsnění, je definováno druhem použitého potrubí. Tyto parametry je nutno upřesnit:

 • materiál a výrobce potrubí
 • SN (třída zatížení)
 • normu dle které je potrubí vyráběno (DIN, Scan…)

  vložky a vstupy
  logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
  PREFA Grygov v centru Moravy
  Kontakt:
  tel.: (+420) 585 111 043
  obchod@prefagrygov.cz
  PREFA Grygov a.s.
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  IČO: 45192723
  Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.