Uliční vpusti a mříže

průměr 450 mm

Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpust je samonosná. Výrobky uličních vpustí a jejich příslušenství nejsou vyráběny v závodě PREFA Grygov a.s.

Detailní informace k jednotlivým dílům a mřížím naleznete v katalogovém listu.

vzorová skladba uličních vpustí
logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
PREFA Grygov v centru Moravy
Kontakt:
tel.: (+420) 585 111 043
obchod@prefagrygov.cz
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
IČO: 45192723
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.