Podkladní prahy

Podkladní prahy slouží jako pomocný prostředek k vytvoření přímého podloží ve směru horizontálním i vertikálním na dně výkopové rýhy při uložení trub v betonovém loži. Podkladní prahy jsou opatřeny polodrážkou na umístění plošné, dřevěné, vodou nasycené (min. 3 dny máčené) separační podložky ,bez níž není možné podkladní práh použít. Výrobce doporučuje použít měkkého syrového dřeva. Po uložení potrubí dojde ke smrštění dřevěných desek a dosednutí trouby celou plochou do podkladního lože.

nákres podkladního prahu
Názevslh1/h2hmotnost
mmmmmmkg
IZX 10/60 pro trouby DN 300-50056011080/12016
IZX 12/80 pro trouby DN 600 a 80080013095/14530
IZX 14/120 pro trouby DN 1000 a 12001200200125/16580
znázornění uložení trouby
logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
PREFA Grygov v centru Moravy
Kontakt:
tel.: (+420) 585 111 043
obchod@prefagrygov.cz
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
IČO: 45192723
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.