O společnosti

informace a důležitá upozornění pro akcionáře

 • Oznámení o uplynutí lhůty pro vyzvednutí protiplnění prostřednictvím pověřené osoby
 • 200207 Oznámení o prohlášení akcií za neplatné
 • 200207 Uplatnění práva na dorovnání Pospíchal
 • 200130 Oznámení o dni uplatnění práva na dorovnání
 • Určení dodatečné lhůty k předložení účastnických cenných papírů
 • Oznámení o dni uplatnění práva na dorovnání
 • Oznámení akcionářům - uplatnění práva na výplatu protiplnění
 • Dodatek k zápisu z jednání VH 12.11.2019
 • Prezenční listina akcionářů VH 12.11.2019
 • Oznámení akcionářům 14.11.2019
 • Pozvánka na valnou hromadu 12.11.2019
 • Oznámení o doručení žádosti kvalifikovaného akcionáře
 • Pozvánka na mimořádnou VH 11.09.2019
 • Žádost kvalif. akcionáře mimořádné VH PGY
 • Zasedání představenstva - žádost kval. akcionáře
 • Oznámení akcionářům
 • Stanovisko k protinávrhu akcionáře CS-BETON s.r.o.
 • Protinávrh akcionáře CS-BETON s.r.o.
 • Pozvánka na valnou hromadu 28.6.2019
 • Platné stanovy k 11.09.2019
 • Výzva pro všechny akcionáře PREFA Grygov:

  Na základě nové zákonné úpravy žádáme všechny akcionáře o sdělení čísla svého bankovního účtu, na nějž společnost svému akcionáři v bezhotovostním platebním styku vyplácí případné dividendy, podíl na likvidačním zůstatku, popřípadě jiné peněžité nároky. Upozorňujeme, že předání čísla účtu je možno provést pouze písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

  PREFA Grygov a.s.
  Helena Pospíšilová
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
  PREFA Grygov v centru Moravy
  Kontakt:
  tel.: (+420) 585 111 043
  obchod@prefagrygov.cz
  PREFA Grygov a.s.
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  IČO: 45192723
  Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.