O společnosti

informace a důležitá upozornění pro akcionáře

 • Pozvánka na valnou hromadu 2018
 • Pozvánka na valnou hromadu 2018 - Německý jazyk
 • Výzva pro všechny akcionáře PREFA Grygov:

  Na základě nové zákonné úpravy žádáme všechny akcionáře o sdělení čísla svého bankovního účtu, na nějž společnost svému akcionáři v bezhotovostním platebním styku vyplácí případné dividendy, podíl na likvidačním zůstatku, popřípadě jiné peněžité nároky. Upozorňujeme, že předání čísla účtu je možno provést pouze písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

  PREFA Grygov a.s.
  Helena Pospíšilová
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
  PREFA Grygov v centru Moravy
  Kontakt:
  tel.: (+420) 585 111 043
  obchod@prefagrygov.cz
  PREFA Grygov a.s.
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  IČO: 45192723
  Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.