Dokumenty

ke stažení

Ceník

 • Kompletní ceník betonového a doplňkového zboží - PDF

  Kompletní katalog

 • Kompletní katalog výrobků a zboží společnosti PREFA Grygov a.s. - PDF

  Schvalovací dokumenty pro SŽDC a ŽSR

 • Technické podmínky dodací (SŽDC) - PDF
 • Povolovací list (ŽSR) - PDF

  Soubory projektové podpory pro železniční rámové propusti

 • Dynamický blok tvaru RŽP-T - DWG
 • Podklady pro zadávání koncového prefabrikátu - PDF

  Certifikáty

 • Certifikát 9001 - PDF
 • Certifikát 14001 - PDF

  Prohlášení o vlastnostech

 • Trouby kruhové betonové - PDF
 • Trouby kruhové železobetonové - PDF
 • Šachtová dna - PDF
 • Zákrytové a přechodové desky - PDF
 • Skruže - PDF
 • Konusy - PDF
 • Rámové propusti IZM PERFECT - PDF
 • Rámové propusti RŽP-T - PDF
 • Rámové propusti IZM - PDF
 • Opěrné stěny - PDF
 • Horské vpusti - PDF
 • Štěrbinové žlaby - PDF

  Prohlášení o shodě

 • Garáže - PDF
 • Silniční panely - PDF
 • Jímky - PDF
 • Podkladní prahy - PDF

  Technologické postupy montáže

 • Vstupní a revizní šachty - PDF
 • Kruhové trouby - PDF
 • Vejčité trouby - PDF
 • Garáže - PDF
 • Silniční panely - PDF
 • Rámové propusti IZM PERFECT a RŽP-T - PDF
 • Rámové propusti - PDF
 • Opěrné stěny - PDF
 • Horské vpusti - PDF
 • Jímky DN 1200 - 1500 mm - PDF
  Zboží společnosti BETONIKA plus
 • Štěrbinové žlaby - PDF
 • Vodoměrné šachty - PDF
 • Jímky - PDF
 • Velkoprůměrové trouby DN 1400 a 1600 - PDF
  Ostatní zboží
 • Vyrovnávací prstence - Kasi
 • Poklopy standardní řady - Kasi
 • Poklopy řady Europa - Kasi
 • Uliční vpusti - Kasi
 • Kluzný prostředek - DS

 • logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
  PREFA Grygov v centru Moravy
  Kontakt:
  tel.: (+420) 585 111 043
  obchod@prefagrygov.cz
  PREFA Grygov a.s.
  V Podlesí 258
  783 73 Grygov
  IČO: 45192723
  Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2016 PREFA Grygov a.s.