O společnosti

informace a důležitá upozornění pro akcionáře

Výzva pro všechny akcionáře PREFA Grygov:

Na základě nové zákonné úpravy žádáme všechny akcionáře o sdělení čísla svého bankovního účtu, na nějž společnost svému akcionáři v bezhotovostním platebním styku vyplácí případné dividendy, podíl na likvidačním zůstatku, popřípadě jiné peněžité nároky, a to na email sekretariátu PREFA Grygov : marcela.jureckova@prefagrygov.cz,případně poštou na adresu: PREFA GRYGOV a.s., V Podlesí 258, 783 73 Grygov.

logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
PREFA Grygov v centru Moravy
Kontakt:
tel.: (+420) 585 111 043
obchod@prefagrygov.cz
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
IČO: 45192723
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2017 PREFA Grygov a.s.